Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pódpěrujśo Serbski sejm z Wašym pjenjezowym darom.

Dobre źěło jo zwězane z hudawkami. Pšosym pódpěrujśo nas dla tog tež financielnje. How nadejźośo našo pósćiwańske konto, na kótarež móžośo Waš pśinosk pśepokazaś. Pjenjeze hudawaju se jano za Serbski sejm.
 
Jolic až cośo, dostanjośo za Waš daŕ pósćiwańsku kwitowanku.