Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Pomhajće nam prošu z Wašej finančnej podpěru.

Dobre dźěło zawinuje wudawki a kóšty. Podpěrajće nas tohodla prošu tež financielnje! Deleka namakaće naše darjenske konto, na kotrež móžeće přepokazać. Waš dar so jeničce za zaměry iniciatiwy „Serbski sejm“ wužiwa.
Je-li chceće, dóstanjeće tež darjensku kwitowanku.