Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Pódpěrujśo iniciatiwu za Serbski sejm z Wašym pjenjezowym darom.

Dobre źěło jo zwězane z hudawkami. Pšosym pódpěrujśo nas dla tog tež financielnje. How nadejźośo našo pósćiwańske konto, na kótarež móžośo Waš pśinosk pśepokazaś. Pjenjeze hudawaju se jano za cile iniciatiwy Serbski sejm.
Jolic až cośo, dostanjośo za Waš daŕ pósćiwańsku kwitowanku.