Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Zničenje wolerskeho zapisa

Wotpowědnje wolerskemu porjadej k wólbam Serbskeho sejma 2018 bu wolerski zapis dospołnje zničeny. Tuž njejsu žane wosobinske daty so dale njeskładujene.

Hagen Domaška, wólbny wjednik

Wróćo