Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

1. Serbski kubłanski wjeršk

Při sobotu, 14.1., w 13.30 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje so wotměwacym 1. serbskim kubłanskim wjeršku, na kotrymž su dźakowano poskićeneho simultaneho přełožowanja wšitcy serbsce a němsce rěčacy zajimcy wutrobnje přeprošeni, móžeš, jeli daloki puć wobdźělenje zadźěwa, nětko tež přez domjacy kompjuter přitomny być. Iniciatiwa Serbski Sejm planuje k tomu, zasadźenje wideo-livestreama, kotryž budźe prosće via Youtube-Link docpějomny.
Za serbski lud wysoce brizantna tema kubłanje je w předpolu zarjadowanja hižo sylne aktiwity zbudźiła. Zapodachu so najwšelakore aktualne poziciske papjery, ale tež tójšto jara zajimawe, zdźěla bohužel w zjawnosći hišće njediskutowane dokumenty, wot Foruma Delnja Łužica, prof. Vogta abo Wětenčanskeje iniciatiwy dispoziciji stajene, kotrež móžeja so nětko prěni króć do strukturěrowaneje cyłodebaty zapřijeć.
Wšitcy w kubłanskim wobłuku wot pěstowarskeje staroby hač k wukubłanju dorosćenych aktiwni akterojo a zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wróćo