Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wróćozhladowanje 3. Serbska dabata „Indigeni, awtochtoni, abo?“

Na dnju 20. měrca 2024 w Serbskim domje w Budyšinje so wotměwacu diskusiju „Štó chcemy być? Indigeni, awtochtoni abo něšto druhe?“ we wobłuku „Serbskeje debaty“ zhladuja přitomni zastupjerjo Serbskeho sejma z měšanymi začućemi wróćo. Debata je pokazała, zo eksistuja znutřka serbskeje zhromadnosće rozdźělne pozicije k wužiwanju prawow z ILO 169 „Dojednanja wo domoródnych a w kmjenach žiwych ludach w njewotwisnych krajach“.

Wobdźělnik podija Hajko Kozel hódnoći: „Je hišće wulku potrjebu wědy.. Tak su lěpšiny kaž prawo na swójske kubłanišća, prawa soburozsudźenja nastupajo zemske pokłady abo sylne a skutkowne prawa zwjazkow hakle mało znate a tež, zo strach před rizikami njewoprawnjeny je, dokelž dojednanje negatiwne wuskutki na druhe prawa runje zakazuje. To nas pozbudźa, naše wujasnjowanske dźěło dale wjesć a za wulkotne šansy za naš lud wabić.“

Pozadk: ILO 169 wudźěla wosebite prawa na př. ludam, kotrež pochadźeja (b) wot skupin ludnosće, kotrež běchu w kraju ... za čas zdobyća abo kolonizacije abo postajenja tučasnych statnych hranicow zasydlene a kotrež, njedźiwajcy jich prawniskeje pozicije, někotre abo wšitke swoje tradicionelne socialne, hospodarske, kulturne a politiske zarjadnišća wobchowaja. Nimo toho je dźensniše začuće tuteje domoródneje přisłušnosće zakładny kriterij.

Wróćo