Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wólbna namołwa k wólbam Serbskeho sejma, wozjewjena dnja 1. meje w Čornym Chołmcu

Wobrubjene z małym kulturnym programom na kromje nalětnjeho swjedźenja Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu je so dnja 1. meje 2018 swjatočnje wozjewiło wólbna namołwa k wólbam Serbskeho sejma, prěnjeho demokratisce legitimowaneho ludoweho zastupnistwa serbskeho luda.

Po witanju a zawodnych słowach wjesnjanosty gmejny Njebjelčicy, Tomaša Čornaka, jako zastupjerja sejmoweje iniciatiwy, je wólbny wjednik dr. Hagen Domaška přečitał wólbnu namołwu, w kotrejž su wolerki a wolerjo přeproseni, so zapisać dać do wólerskeho zapisa, a zjednoćenstwa so namołwja, zo bychu pomjenowali kandidatki a kandidatow. Wyše toho je wón rozkładł najwuznamniše zakłady listowych wólbow ze sćěhowacymi najwažnišimi terminami:

  • Jednotliwe wólbne namjety maja so zapodać wot towarstwow a zajmowych skupin: wot nětka hač do 13.08.2018 w 16:00 hodźinach.
  • Požadanje na zapisanje do wolerskeho zapisa (postalisce z připołoženym formularom, emajlku, online formular abo ze zapiskom do lisćiny wólbneho wuběrka): wot nětka hač do 27.10.2018,
  • rozesłanje podłožkow za listowe wólby: wot 20.08.2018,
  • posledni dźeń listowych wólbow a kónc wólbneho časa: 03.11.2018, w 10:00 hodźinach (dochad listow)

„Ja prošu wšitke nowinske organy a medije, zo bychu wozjewili wólbnu namołwu a požadanski formular k zapisanju do wólbneho zapisa.“, je so wólbny wjednik wobroćił na serbske a nimske medije.

Wjele wopytowarjow je wužiwało dobru składnosć, hnydom na městnje wupjelnić požadanje za zapisanje do wólbneho zapisa. W rozmołwach a w tohorunja přidatym info-łopjenu „7-dypkowy plan k zmócnjenju serbskeho zhromaźenstwa - Dróha k Serbskemu sejmej“ su so informowali wo zawjazanju do cyłkowneho procesa serbskeho demokratiskeho hibanja wo kulturnu a kubłansku awtonomiju, kotrež chce docpěć samopostajowanje w nutřkownych naležnosćach, kotrež pak nima zaměr teritorialneje awtonomije.

W mnohich zarjadowanjach, mjez druhim z třomi regionalnymi forami w Delnjej, srjedźnej a Hornjej Łužicy, budźe so w přichodnych tydźenjach a měsacach we wobłuku zjawneje kampanje wabić za wobdźělenje na wólbach za Serbski sejm jako wosobinski přinošk kóždeje Serbowki a kóždeho Serba, zo by naš lud postupował po droze k nutřkownemu samopostajenju.

Wróćo