Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wólba běži

Kaž wólbny wjednik zdźěli, je so pjatk rozesłanje wólbnych podłožkow na hižo zapisanych wolerkow a wolerjow započało. Wotpowědujo listowym wólbam, dóstanu wólbne wopismo, hłosowanski lisćik a wobalki za nawrótne słanje. Na připołoženym łopjenu so z pomocu pokiwow dokładnje rozłožuje, kak so podłožki wupjelnić maja. Při prašenjach wobroćće so prošu direktnje na wólbny wuběrk pod:

tel.: 01522-6413652 (jenož AB), faks: 032-228282248, mejlka: wolbny-wuberk.serbski-sejm@mailbox.org

Kónc wólbneho časa je 03.11.2018 w 10:00 hodź. (dochad póšty). Wolerki a wolerjo móža so hišće hač do 27.10.2018 registrować, na př.: pod www.serbski-sejm-2018.org.

Wólbny wjednik podpěraćelkow a podpěraćelow wo dary na darićelske konto prosy.

Wróćo