Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Swjatočne powołanje Rady starostow

28. januarja w 14.00 hodź. přewjedźe Iniciatiwa Serbski sejm we Wojerowskim hrodźe swjatočne powołanje Rady starostow. Dotal je so 14 serbskich zasłužbnych wosobinow ze zjawneho serbskeho žiwjenja wuzwoliło, kotrež ze wšěch dźělow Łužicy podchadźeja. Wone su namjetowane wot iniciatiwy kaž tež wšelakich dalšich skupin z kruha tych 800 podpisarjow, kotrež su wotpowědnu peticiju za Serbski sejm podpisali. Rada starostow – jako nadstronski symbol serbskeho luda – je namołwjena a zwólniwa, załoženje Serbskeho sejma a zdobom tež dołhodobnje serbske zhromadźenstwo a serbsku ciwilnu towaršnosć spěchować a ju podpěrać. Kruh Rady starostow wostanje wotewrjeny. Wón hodźi so na dalše namjety wudospołnić, kčemuž su wšicy přeprošeni.

Wróćo