Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

SPD-kandidatka Kathrin Michel je so informowała wo idejach za wuspěšnu serbsku politiku přez kulturnu a kubłansku awtonomiju

Štwórtk dnja, 23.09., je Kathrin Michel, kandidatka SPD za Zwjazkowy sejm we wólbnym wokrjesu Budyšin I, so w Njebjelčicach zetkała ze zastupjerjemi Serbskeho sejma. Po wuchodźowanju po wsy z wopytom po serbskim prócowarju Janu Skalu pomjenowaneje pěstowarnje, je so wóna dała informować wo wot Serbskeho sejma wudźěłanych konkretnych idejach wuspěšneje serbskeje politiki z pomocu kulturneje a kubłanskeje awtonomije, kotraž měła so wujednać w nowym statnym zrěčenju, kaž tež wo krajnych, zwjazkowych a ludowoprawniskich pozadkach.

Sejmowi zapósłancy Tomaš Čornak, Christina Rubyjowa, Ignac Wjesela a Měrćin Krawc su kandidatku prosyli, jeli zo so wuzwoli, zo by namjety sejma sobu do parlamenta, do knježarstwa a do gremijoweho dźěła sobu wzała a rozmołwy Serbskeho sejma ze zastupjerjemi knježarstwa podpěrowała.

Wróćo