Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm wita Domowinsku kursowu změnu k Miłorazej

„Jara so wjeselmy, zo Domowina w tutej naležnosći nětko kurs Serbskeho sejma skónčnje podpěruje! Z dócpětej přezjednosću w serbskim ludźe rosće nadźija, zo so nam radźi, Miłoraz zdźeržeć kaž tež wobnowić měr mjez tymi, kotřiž chcedźa wostać, a tymi, kotřiž chcedźa wućahnyć. Tuž budźemy k tomu Domowinu přeprosyć, zo bychmy zhromadnje wuradźowali, kak to docpějemy“, tak Edith Pjenkowa/Penk, starobna prezidentka parlamenta Serbow, kiž hižo lětdźesatki dołho přećiwo wotbagrowanju Łužiskich wsow wojuje. Hladajo na nowy rewěrowy koncept dodawa: „Zdźeržeć dyrbja so wsy, ale tež serbska kulturna krajina, jahodkowe lěsy a habitaty škitanych družinow kaž ćećorki. Je hrózba, myslimy-li na to, zo ma so to wšitko woprować, zo njebychu so trjebali naroki stajeć na komandanturu bliskeho wójskoweho zwučowanišća. Tajkemu jednanju dyrbi so zadźěłać!“

Wróćo