Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm podpěruje šule, staršich, Domowinu a Serbsku radu při zawěsćenju serbskeje wučby za wšěch Ralbičanskich a Worklečanskich šulerjow

Serbski sejm wita, zo chce so nětkole tež Serbska rada při Sakskim krajnym sejmje za to zasadźeć, zo so w přichodnym šulskim lěće wutworitej dwě pjatej rjadowni na Serbskimaj wyšimaj šulomaj we Worklecach a Ralbicach.

„Wjeselimy so jara přez rosćacy zajim na městnach w serbskich šulach a wočakujemy połnu podpěru ze stron zarjadow, kotrež tole tež stajnje zaso jako swójski zaměr artikuluja“, rjekny rěčnica kubłanskeho wuběrka Serbskeho sejma, Aneta Zahrodnikowa, a poćahuje so při tym na přeco hišće wobstejace njejasnosće, hač so wutworjenju přidatneju rjadownjow ze strony zarjadow přihłosuje.

Hajko Kozel, rěčnik wuběrka wustawa a prawo tomu doda: „Dokelž stej tutej wyšej šuli jeničkej w serbskej jadrowej kónčinje zarjadniskeho zwjazka »Při kłóštarskej wodźe«, kotrejž dźěćom wotpowědnje §2 sakskeho šulskeho zakonja maćernorěčne šulske kubłanje poskićitej, by zakaz wutworjenja rjadownjow było jasne zranjenje prawa přez zarjady. Wyše toho by wono aktualnu imedźowu kampanju sakskeho knježerstwa »Sorbisch? Na klar.« dospołnje ad absurdum wjedło. Z tym so my jako serbski lud w žanym padźe njewotnamakamy.“

Na februarskim wuradźowanju je Serbski sejm na zakładźe tuteje problematiki swoje žadanje za awtonomiju w kubłanskich prašenjach za serbski lud kaž tež žadanje za zwjazkowym skóržbnym prawom za Domowinu w Sakskej wobkrućił, zo bychu so teoretisce na papjerje stejace prawa w trěbnym padźe tež praktisce skutkownje přez skóržbu zwoprawdźiłe.

Wróćo