Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm je wotewrěł serbske politiske lěto 2022

Dnja 8. januara 2022 je so wotměło 29. regularne posedźenje Serbskeho sejma, dla naprawow korona-pandemije jenož jako widejowa konferenca.

Na spočatku lěta je so konsekwentnje na konsens wusměrjeny dźěłacy sejm pozicionował z wobzamknjenjom za měr, dobru nadźiju a zhromadnosć našeje towaršnosći, zo by tak znamjo přećiwo polarizaciji, wotpohladanemu rozdwojenju a difuznemu strachej stajił.

Po wuspěšnym statnoprawnym seminarje wo prócowanju wo nowe statne zrěčenje w nowembrje 2021, w kotrymž so namjetuje zasowutworjenje samozarjadnistwoweje korporacije zjawneho prawa (K.ö.R.) k zwoprawdźenju wustawoweho prawa serbskeho luda, chce sejm hač do kónca januara wudźěłać časowy a naprawowy plan k pozběhnjenju temy na nutřkownopolitiski dnjowy porjad.

K skrućenju mjezynarodneho zaznawanja serbskeho luda jako awtochtony etnikum ze swójskimi prawami je homepage Serbskeho sejma nětko tež w jendźelskej rěči přistupna. Wyše toho budźe sejm powołać mjezynarodnje wobsadźenu přiradu, za kotruž su so hižo wusokowuznamne kandidaća dobyli.

Towaršnostny potencial bi-kulturelnje charakterizowanych etniskich mjeńšinow jako ciwilnotowaršnostnych mostytwarcow w přiběracej měrje wot nacionalistisko-awtoritarnych tendencow wohroženej EU ma so praktisce wužiwać w ramiku „Lusatia Glow“, jedneho ambicioněrowaneho EU-projekta. „Lusatia Glow“ je so wudźěłał wot brüsselskeje załožby SLAVONIC EUROPE pod wodźacym wobdźělenjom Serbskeho sejma, a wón ma so w bolišim času w Brüsselu nowinarjam předstajić.

Sejm hódnoći wotstup Marka Sucheho jako předsyda sakskeje Serbskeje rady, kotraž je strukturelnje politiski tiger bjez zubow, jako wobkrućenje nuznje trěbneje reformy.

Z dospołnym njezrozumjenjom widźi sejm pozicionowanje wjednistwa Domowiny přećiwo moratoriju zničenja kulturnje wažneje holanskeje wsy Miłoraz.

Wróćo