Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm deklaruje indigenitu serbskeho luda a požada te z tym zwisowace prawa

K posedźenju Serbskeho sejma dnja 12. junija 2021 buštej po wobšěrnej diskusiji wo rozměrje a wuformulowanju deklaracija k zwěsćenju indigenity serbskeho ludu a te z njeje resultowace wužiwanje prawow wobzamknjenej.

W swjatočnym akće před po serbskim wojowarju wo swobodu Janu Skali pomjenowanej pěstowarnju – zańdźenosć, přitomnosć a přichod symbolowacy – je starobna prezidentka Edith Pjeńkowa deklaraciske wopismo podpisała. Tute so nětkole jako kopija připósćele Mjezynarodnej dźěłowej organizaciji Zjednoćenych narodow (ILO) ze sydłom w Genfje.

Wróćo