Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm žada sej moratorij zničenja

Ze „Studiju k rewidowanju rewěroweho koncepta 2021 – zwužitkowanje wosebiteje přestrjenje Miłoraz njeje energijohospodarsce trěbnje“ Němskeho instituta za hospodarske slědźenje z.t. je so dalši raz wot njewotwisneje strony rozkładło, zo so wuhlo pod Miłorazom dla wotstupa z brunicy hižo njetrjeba. Wěcowne połoženje k tomu je mjeztym jara jasne. Njedźiwajcy to LEAG hižo kusk po kusku Miłoraz wotorha. Na kóncu budźe wopušćena pusćizna stać jako pomnik za tónle tuchwilu přewjedźeny akt bjezzmysłoweho zničenja serbskeje kulturneje krajiny přez LEAG.

Zo njebychu so dale njepřeměnliwe fakty tworiłe, žada Serbski sejm wot LEAG a politiki hnydomny moratorij wottorhanja.

Při tym tele žadanje njestaja wobstejace Miłoraske přesydlenske zrěčenje do prašenja: Štóž je swoje znješkódnjenje dóstał a chce sej na druhim městnje nowu domiznu natwarić, ma tole tež dale činić směć. Wšak budźe tež rekultiwowanje hišće wjele lět njerjad a haru w Miłorazu zawinować. Ale přesydlenje njedyrbi a njesmě spalenu zemju, t.r. spotorhane dwory zawostajić w dale žiwej wsy z perspektiwu za přichod.

Wróćo