Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Próstwu wo spěchowanje na Załožbu za serbski lud zapodało

Jako spěchowanske towarstwo je zapodało SMY z. t. k podpěrowanju dźěła Serbskeho sejma na Załožbu za serbski lud próstwu wo institucionelne spěchowanje jednaćelnje.

„Wulke wužadanja před nami ležacych nadawkow so hladajo na trěbnu kwalitu a přaty časowy ramik za serbski lud z ryzy čestnohamtskim dźěłom zmištrować  njedadźa“, praji SMY-pokładnica Aneta Zahrodnikowa/ Anett Sarodnik, a rozkładuje dale: „Wšitcy zapósłancy demokratisce woleneho Serbskeho sejma angažuja so bjezwuwzaćnje bjeze zapłaćenja zwonka powołanskeho dźěła. Při wojowanju wo zdźerženje, rewitalizaciju a wuwiće serbskeje identity, rěče a kultury twarimy na dialog a na zhromadnosć wšitkych serbskich akterow, diskutujemy wo wurjadnymaj temomaj kaž samopostajenje a samozarjadnistwo. Za to předwidźi załožbowa směrnica institucionelne spěchowanje dźěła a wobhospodarjenja. Wjeslimy so, zo předstajimy naš koncept čłonam załožboweje rady na jich posedźenju a zo budźemy z nimi wo nim diskutować.“

Zapodate zapodaće móže so zajimcam, na naprašowanje pola nowinarskej rěčnicy Serbskeho sejma, připósłać.

Wróćo