Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Přeprošenje - 5 lět konstituowanje Serbskeho sejma

Serbski sejm je so 17. nowembra před pjeć lětami w Slepom jako prěni demokratisce woleny Serbski parlament skonstituował. Tónle jubilej chcemy 17.11.2023 wot 17 hodź. w Njebjelčanskim farskim centrumje „Bjesada“, Hłowna dróha 27, woswjećić.

Lawdacija a postrowne adresy so kulturnje wobrubjeja - tradicionelnje a načasnje.

Wosebje wjeselimy so na widejowe poselstwo parlamentneho prezidenta Němskorěčneje zhromadnosće (DG) wuchodneje Belgiskeje, Charlesa Servatyja. DG swjeći zdobom 50. róčnicu nastaća swojeho parlamentariskeho zastupnistwa.

Zarjadowanje ma tež wotewrjeny diskusijny rum k aktualnemu połoženju skićeć a wo wólbach za druhu legislaturnu periodu sejma informować.

Wšitcy zapósłancy, podpěraćeljo, přećeljo, partnerojo a zajimowani hosćo su wutrobnje na tutón wjeršk přeprošeni. Za planowanja prosymy wo krótku powěsć, hač wobdźěliće so a hač chceće postrowne słowa přitomnym posrědkować.

Wróćo