Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Přeprošenje 23.11. na podijowu diskusiju a seminar wo serbskim samopostajowanju w Sakskej

Sakska krajowa centrala za politiske kubłanje, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Serbski sejm přeprošuja na napjatu podijowu diskusiju „Serbske samopostajowanje w Sakskej – kontrowersy a perspektiwy za přichod“ do Budyšina. We wysokokaratowym rozmołwnym kole budu diskutować dr. Měrćin Krawc (Dr. Martin Schneider, čłon Serbskeho sejma), Dawid Statnik (předsyda Domowiny z.t.), prof. dr. Stefan Oeter (eksperta za zjawnostne a ludowe prawo uniwersity Hamburg), dr. Detlev Rein (ministerialny rada a.D. zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne) kaž tež Lutz Hillmann (intendant NSLDź w Budyšinje), a pod moderaciju Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje póńdźe wo prašenje, kak móže wupadać mjeztym šěroko zapołožena kubłanska awtonomija Serbow ze swójskim šulskim systemom. Na kóncu čita Benedikt Dyrlich ze swojeje knihi „Leben im Zwiespalt“ a tematizuje ambiwalencu serbskeje a němskeje identity we Łužicy.

Datum a čas: wutoru, 23.11.2021 w 19 hodźinach w Němsko-Serbskim Ludowym dźiwadle, Seminarska dr. 12 w Budyšinje.

Hižo wot 14:30 hodź. su zajimcy w samsnym domje přeprošeni na seminar z prof. Oeterom pod napismom „Statne zrěčenja z cyrkwju jako přikład za serbske samopostajowanje a samozarjadnistwo?“ Z pomocu diskusijneje papjery z myslemi wo wuhotowanje tajkeho statneho zrěčenja maja so diskutować zasadne prawniske prašenja, resultowace implikacije, poćahi k druhim prawniskim normam, móžnosće k zwoprawdźenju a rosćace šansy. Zajimowani móžeja diskusijnu papjeru hižo do toho požadać a dóstanu ju pod info@serbski-sejm.de.

Prosymy wo dodźerženje płaćacych 2G-regulow při wopyće zarjadowanja.

Přizjewjenje 14:30 Uhr SEMINAR: info@serbski-sejm.de

Přizjewjenje 16:00 Uhr PODIJOWA DISKUSIJA: www.slpb.de/veranstaltungen/details/1973

Wróćo