Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Nowa internetowa prezentacija

Homepage našeje inciatiwy „Serbski sejm“ so dospołnje předźěła a wona startuje w cyle nowej formje. W přichodnych tydźenjach přidruža so dalše kamuški a ideje. Chcemy wobšěrnje wo našim dźěle informować. Zdobom smědźa so wšitcy zajimcy na rozprawnistwje wobdźělić.

Wróćo