Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Nošerske towarstwo našej iniciatiwy

Iniciatiwa „Serbski sejm“ je nošerske towarstwo „Smy z.t.“ załožiła, kotrež budźe ju prawnisce zastupować. Z tym ma so skutkownosć iniciatiwy a jeje financowanje zaručić. Předsyda je dr. Měrćin Wałda, jeho zastupjerjej stej Tomaš Čornak a Hanzo Wylem-Kell. Finančnik je Helmut Schwarz a zapisowar Gunnar Schneider.

Wróćo