Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Na přeprošenje wyšeho měsćanosty Rolanda Dantza wotewri Serbski sejm swoje prěnje posedźenje lěta 2020 w Kamjencu

18. januara 2020 schadźowaše so Serbski sejm na přeprošenje Kamjenskeho wyšeho měsćanosty w radnicy Lessingoweho města na zapadnej kromje serbskeho sydlenskeho ruma. Knjez Roland Dantz wobkrući w swojich postrownych słowach Serbski sejm a jeho dźěławosć a přilubi swoju podpěru a tež tu Kamjenskeje měsćanskeje rady. „Nadawk Němcow je, Was a žiwe serbske ludowe zastupnistwo posylnjować.“, tak Dantz, dodajo „Mjeńšinowy škit njedóstanjemy darmo, tola wón je za region spomožny a tuž tež za wjetšinowe wobydlerstwo.“ Na kóncu přeješe Serbskemu sejmej na now puću z němskeho boka kedźbnosć a fairnosć, jeli zo póńdźe wo to, skedźbnić na serbske naležnosće a je přesadźić.

Na posedźenju sejma so wšelake temy dale wuwiwachu, tak na př. nadźěłanje namjeta serbskeje wustawy kaž tež statnych zrěčenjow za nutřkowne samopostajowanje, wo kotrymž so na př. w nowym sakskim knježerstwowym koaliciskim zrěčenju rozmysluje. Wuběrk Regionalne wuwiće nadźěła strategisko-wodźenski spis a wuwije zarjadowanje k hospodarskemu wuwiću Łužicy wosebje tež přez serbskich akterow (firmy/towarstwa atd.).

Nimo toho nadźěła so wobzamknjenje, kiž podpěruje staršisku iniciatiwu w Bórkowach/Błóta k załoženju serbskich A-rjadownjow a dopomina krajne knježerstwo na to, zo so tu prawdźepodobnosć wole stata při přesadźenju přeco zaso zwuraznjeneho zaměra administratiwneje rewitalizacije cyle konkretnje na hrački staja.

Tohorunja so koncepcionelnje spřihotowachu a planowachu zjawne podije „1 lěto Serbski sejm“ w Njebjelčicach, w Delnjej Łužicy a w Drježdźanach.

Wróćo