Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Karl-Heinz Lambertz podpěra europapolitisku iniciatiwu LUSATIA GLOW a powita delegaciju Serbskeho sejma

K wutwarjenju swojich internacionalnych poćahow wopyta delegacija Serbskeho sejma póndźelu, 7. małeho róžka parlament němskorěčneho zhromadźenstwa Belgiskeje. Delegacija -  wobstawši ze zapósłancow Hańžki Wjeselic a dr. Andreasa Klugeho, wustawoweho jurista Haralda Baumanna Hasski, kaž tež dr. Boženy Bednařikoveje jako zastupjerka čěskeje Łužicy - buchu wot Karla-Heinza Lambertza, parlamentoweho prezidenta němskorěčneho zhromadźenstwa Belgiskeje, přijimane.

Wotmołwny wopyt Karla-Heinza Lambertza pola Serbskeho sejma bu na spočatk róžownika dojednany.

Lambertz podpěra Lusatia Glow iniciatiwu. Lětdźesatki dołho wuwiće wuchodneje Belgiskeje ke krajnemu dźělej z daloko sahacymi kulturnopolitiskimi kompetencami za němskorěčne wobydlerstwo sobu wuhotuje. Němskorěčne zhromadźenstwo Belgiskeje ma dźensa, při přibližnej wulkosći serbskeho ludu, parlamentarisce rjadowany budget wot něhdźe 350 mio. eurow k dispoziciji, kaž tež swójske kubłanske institucije za pedagogiske a socialne powołanja. Situacija němskorěčneje zhromadnosće Belgiskeje płaći dźensa po cyłej Europje jako přikładna za poradźene zaručenje regionalneje kultury w zajimje hranicy přesahowaceje kooperacije.

Wróćo