Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Iniciatiwa a Rada starostow wobzamknychu kroki a časowy plan za wólby Serbskeho sejma; přeprošenje čłonam do předsydstwa za listowe wólby

Dnja 10. apryla 2018 je so w Nowej Łuce (Halštrowska Hola) zešło cyłkownje 13 čłonow Rady starostow a iniciatiwy, telefonisce přišaltowane běchu dalši čłonojo, zo bychu zhromadnje wujasnili wostatne prašenja k Serbskemu sejmej a kroki k jeho wuzwolenju.

Na započatku su z wjeselom zwěsćili, zo njeje žanehožkuli pomylenja demokratiskeho hibanja přez statne zarjady. Ale w přećiwku k ludoprawniskim swójskim zawjazkam (hlej deleka) njepřizwoli so tež žaneje aktiwneje podpěry, tak zo Serbski sejm změje najprjedy dospołnje čestnohamtsce dźěłacych přichodnych zapósłancow, bjez někajkeho zarunanja wudawkow. Wšitke wuhotowarske, zarjadniske a finančne kompetency a zjawnoprawniski status wotpohladaneje kulturneje a kubłanskeje awtonomije maja so hakle poněčim docpěć. Wot wšeho spočatka pak jedna so wo połnohódne demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo serbskeho ludu a wo městno, na kotrymž naš lud transparentnje, kaž tež na wotewrjene a na wujadnanje wusměrjene wašnje zhromadnje diskutuje wo swojich stawiznach, wo přitomnosći a wo přichodźe.

Z tutym jasnym fokusom su so wobzamknyli wólbny porjad kaž tež přisłušacy finančny a časowy plan. Wón předwidźi namołwu k zapisanju do wólbnych lisćinow kaž tež k namjetowanju kandidatow přez zjednoćenstwa a skupiny samsnych zajimow spočatk meje. Srjedź awgusta ma so nastajenje kandidatnych lisćinow dokónčić a podłožki za listowe wólby rozpósłać. Cyły čas hač do poslednjeho dnja listowych wólbow spočatk nowembra je předwidźany, zo bychu zjednoćenstwa/skupiny samsnych zajimow předstajili swojich kandidatow/swoje kandidatki a diskutowali swójske namjety a mysle za přichodne bóle samopostajowace serbske zhromadźenstwo.

Na wuradźowanju je so wot Rady starostow powołał dr. Hagen Domaška z Drježdźan jako wólbny wjednik. Wón wobroći so tuž direktnje na serbsku zjawnosć: „Přeprošuju wšitke zjednoćenstwa a skupiny samsnych zajimow ze serbskimi zaměrami, zo bychu mi hač do 25. apryla 2018 z mejlku na wolbny-wuberk.serbski-sejm@mailbox.org namjetowali kmane wosoby jako čłonow předsydstwa za listowe wólby. Jich hłowny nadawk je zwěsćenje wuslědkow listowych wólbow a to w zjawnym posedźenju po zakónčenju wólbneho časa. Woni dźěłaja čestnohamtsce. Kandidatki a kandidaća kaž tež pó wólbnym porjadku definowani dowěrnicy njesmědźa so jako čłonojo tuteho wólbneho organa powołać.“

Přichodne zjawne posedźenje k přihotowanju zjawnostneje kampanje budźe dnja 23. apryla, městno a čas wozjewitej so přez wosebite přeprošenje.

Přitomni starosća a čłonojo iniciatiwy njepřihłosuja kritice dra. Hartmuta S. Leipnera w jeho medijowym wozjewjenju (citowane w Serbskich Nowinach dnja 13.03.18).

-----

Artikel 1 der UN-Menschenrechtsabkommen Zivilpakt und Sozialpakt, 1966:

(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.

(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.

(3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten.

Wróćo