Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Dr. Hagen Domaška jako wólbny wjednik wobroći so na serbsku zjawnosć

„Přeprošuju wšitke zjednoćenstwa a skupiny samsnych zajimow ze serbskimi zaměrami, zo bychu mi hač do 25. apryla 2018 z mejlku na wolbny-wuberk.serbski-sejm@mailbox.org namjetowali kmane wosoby jako čłonow předsydstwa za listowe wólby. Jich hłowny nadawk je zwěsćenje wuslědkow listowych wólbow a to w zjawnym posedźenju po zakónčenju wólbneho časa. Woni dźěłaja čestnohamtsce. Kandidatki a kandidaća kaž tež pó wólbnym porjadku definowani dowěrnicy njesmědźa so jako čłonojo tuteho wólbneho organa powołać.“

Wróćo