Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Diskusija k wólbnemu porjadej a namołwa za sobuskutkowanje při wólbach do 2. Serbskeho sejma

Wólbny wuběrk Serbskeho sejma předstaji w Hornjej a Delnjej Łužicy naćisk směrnicow za wólby 2. Serbskeho sejma 2024 a staji jón k diskusiji. Kóždy/a dóstanje móžnosć, swoje ideje a widy do wuhotowanja wólbneho procesa zapřijeć, zo by wólba šěroko w serbskim ludźe zakótwjena była a zo móhł/a kóždy/a rjec, to budźe „mój“ Serbski sejm.

Při tym informuje so tež wo móžnosći sobuskutkowanja we wólbnym wuběrku (powšitkowna organizacija wólbow), we wólbnej komisiji (poprawne wólbne přewjedźenje) kaž tež we wólbnej wobkedźbowanskej radźe (dohladowanje).

Wšitke towarstwa a iniciatiwy su namołwjene, zastupjerjow do tutych wólbnych gremijow pósłać, zo bychu so najwyše demokratiske standardy zawěsćili!

Zarjadowanja wotměja so w Delnjej a Hornjej Łužicy:

  • Štwórtk, 21.03.2024 w 19 hodź., hosćenc Jagdhof, Drjenow, hłowna dróha 97
  • Pjatk, 22.03.2024 w 19 hodź., korčma Erbgericht, Chrósćicy, Hórnikowa 27

Nimo toho je móžno, so přez e-mailowu adresu kontakt@serbski-sejm-2024.de k sobuskutkowanju přizjewić.

Ze Serbskim sejmom zmóžnja so přez swobodne wólby Serbskeho sejma demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo. To je dźěl prawa na samopostajowanje ludow (art. 1. 1 ciwilneho pakta UN) a njetrjeba žane zakonjedawarske jednanje přez stat, w kotrymž je potrjecheny lud žiwy.

Wróćo