Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Čas za registrowanje kandidatow k wólbam sejma wo štyri tydźenje podlěšeny; dalši čłon we wólbnym wuběrku

Dnja 17. julija 2018 je Rada starostow w Njebjelčicach wobzamknyła podlěšenje časa za zapodaće wólbnych namjetow za kandidatow za Serbski sejm. Nowy zakónčacy dźeń je 10.09.2018 w 16 hodźinach (město dotal 13.08.2018). Kónc wólbneho časa wostanje bjez změny spočatk nowembra.

„Sym Radu starostow jako za wólbny porjad zamołwity gremij prosył wo podlěšenje časa za zapisanje kandidatow, dokelž wjacore zjednoćenstwa su so z tajkej próstwu na mnje wobroćili. Dla prózdninow w Braniborskej a Sakskej a čestnohamtskeho skutkowanja wobdźělenych njeby wjele zapodaćow w postajenym času dóšło. Sym jara wjesoły, zo so z podlěšenjom kónčneho termina so zjednoćenstwam a zajmowym skupinam wolóžuje pomjenowanje swójskich kandidatow za sejm“, rjekny wólbny wjednik Dr. Hagen Domaška. W dodawku je wotpowědnje přiměrjeny wólbny porjad.

Nimo toho bu na posedźenju Norbert Schäfrig, ze swójbu bydlacy w Njebjelčicach a powołansce skutkowacy w krajnoradnym zarjadnistwje, jako dalši čłon wólbneho wuběrka powołany.

Wróćo