Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2024

Dnju 29. junija zetka so Serbski sejm k posedźenju w „parli Łužicy“ ...

12. meje bu w Běłej Wodźe wot do toho powołaneje wólbneje komisije namołwa k wólbam do 2. Serbskeho sejma wozjewjena ...

Swjatočna wólbna namołwa k 2. Serbskemu sejmej ze swójbnym swjedźenjom 12. meje w Běłej Wodźe

Sobotu wječor, 11.05., wotměje so wosebity beneficny koncertny wječor w přistawnej stwě w sociokulturnym centrumje Telux w Běłej Wodźe ...

Dnju 12. apryla zetkachu so w Budyšinje čłon Serbskeho sejma dr. Měrćin Krawc / dr. Martin Schneider a jednaćelka Willkommen in Bautzen / Witanje w Budyšinje, Astrid Riechmann, z reprezentantom Demokratiskeho samozarjadnistwa Sewjerneje a wuchodneje Syriskeje w Němskej, Khaledom Dawrišom ...

Serbski sejm zhladuje jara pozitiwnje na prěni rjad „Serbskeje debaty“.

Na dnju 20. měrca 2024 so wotměwacu diskusiju zhladuja přitomni zastupjerjo Serbskeho sejma z měšanymi začućemi wróćo ...

20.03.2024 wot 19 hodź. wobdźěli so Hajko Kozel jako čłon Serbskeho sejma jako podijowy hósć na 3. Serbskej debaće ...

Wólbny wuběrk Serbskeho sejma předstaji w Hornjej a Delnjej Łužicy naćisk směrnicow za wólby 2. Serbskeho sejma 2024 ...