Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2021

Dnja 23.11. je prawniski wuběrk Serbskeho sejma zhromadnje z prof. Stefanom Oeterom zarjadował seminar pod titlom „Cyrkwinsko-statne zrěčenja jako přikład za serbske samopostajowanje a samorjadowanje?“ („Kirchenstaatsverträge als Vorbild für eine sorbische/wendische Selbstbestimmung und Selbstverwaltung?“) ...

1) Popołdniši seminar meje so online

2) Podijowa diskusija přesuwana

Sakska krajowa centrala za politiske kubłanje, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Serbski sejm přeprošuja na napjatu podijowu diskusiju „Serbske samopostajowanje w Sakskej – kontrowersy a perspektiwy za přichod“ do Budyšina ...

Miłoraz njesmě so bjez zmysła skóncować

Posedźenje je zjawne, a kóždy hósć změje móžnosć, nam swoje naležnosće a nastorki zdźělić. Kóždy jednotliwc je wutrobnje přeprošeny k sobuskutkowanju w Serbskim sejmje.

Štwórtk dnja, 23.09., je Kathrin Michel, kandidatka SPD za Zwjazkowy sejm we wólbnym wokrjesu Budyšin I, so w Njebjelčicach zetkała ze zastupjerjemi Serbskeho sejma

25. posedźenje Serbskeho sejma je so dnja 18. septembra 2021 w Budyšinje wotměło, zaso z přewodźacej wideokonferencu ...

Přirada Ramikoweho zrěčenja za škit narodnych mjeńšin Europskeje rady (FCNM) ...

Spočatk junija prócowaše so skupina posrědkować wizuelny zaćišć wo dźěle Serbskeho sejma, štož se bohužel radźiło njeje ...

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und an Außenminister Heiko Maas begrüßt der Serbski Sejm, dass die Bundesrepublik Deutschland sich ihrer Geschichte stellt ...

Dnja 12. junija je so 25. wuradźowanje Serbskeho sejma wotměło ...

Dla tuchwilneho połoženja poručuje prezidij nuznje wobdźělenje přez online-zwisk.
Posedźenje je zjawne, a kóždy hósć změje móžnosć, nam swoje naležnosće a nastorki zdźělić. Kóždy jednotliwc je wutrobnje přeprošeny k sobuskutkowanju w Serbskim sejmje.

W poslednich měsacach zaběraše so Serbski sejm intensiwnje z konkretnym wuhotowanjom přichodneho demokratiskeho samopostajenja serbskeho luda ...

Dla tuchwilneho połoženja poručuje prezidij nuznje wobdźělenje přez online-zwisk.
Posedźenje je zjawne, a kóždy hósć změje móžnosć, nam swoje naležnosće a nastorki zdźělić. Kóždy jednotliwc je wutrobnje přeprošeny k sobuskutkowanju w Serbskim sejmje, aktualnje wosebje w diskusiji wokoło připóznaća jako indigeny lud a wužiwanja z teho wurosćacych móžnosćow kaž tež wo zachowanje přirodnych žiwjenskich zakładow w UNESCO-biosferowym rezerwaće.

Am 15. April ratifizierte der Bundestag das Übereinkommen Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker ...

Na zakładźe situacije doporuča prezidij wobdźělenje přez widejo-stream ...

Skutkowne zastupowanje serbskich zajimow docpěje so přez na problemy orientowane, w idealnym padźe, zhromadne wustupowanje statnym a cyrkwinskim instancam napřećo ...

Na zakładźe situacije doporuča prezidij wobdźělenje přez widejo-stream ...

Koronapandemije dla je Serbski sejm swoje 21. posedźenje w formje widejo-konferency w přitomnosći wjele hosći a podpěraćelow přewjedł ...

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotmeje so zaso online ...

Na posedźenju Serbskeho sejma 23. januara wobjednchu wótpósłancy, sobuwojowarki, sobuwojowarjo a hosćo znowa wjele napjatych a wažnych temow ...

Po medijowej powěsći kritizuje Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kotrymž je nadal zapisane wotbagrowanje Miłoraza, a je tuž nětko tež solidarna z tymi, kiž nochcedźa Miłoraz spušćiś kaž tež z tymi, kiž chcedźa so póćeženjow bliskich wuhlowych jamow dla přesydlić ...

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotmeje so zaso online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje žada prawniski wuběrk Serbskeho sejma wotwobroćenje wot předewzaća, z postajenjom přetłóčić wulki sotrowski poměr ...