Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2020

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotmeje so zaso online ...

Jako spěchowanske towarstwo je zapodało SMY z. t. k podpěrowanju dźěła Serbskeho sejma na Załožbu za serbski lud próstwu wo institucionelne spěchowanje jednaćelnje ...

Serbski sejm přewjedźeše 14.11.2020 swoje 18. pósedźenje a to jako wideo-konferencu ...

Dnja 31. awgusta zetkachu so na iniciatiwu Serbskeho sejma zastupjerjo wuběrka „wustawa/prawo“ w Budyskim Serbskim domje ze zastupjerjemi Domowiny ...

16. julija rozwołwjachu so zastupjerjo Serbskeho sejma w Hodźiju/Göda ze zastupjerjami ewangelskeje wosady, Serbskeho wosadneho zwjazka, sakskeho Krajneho cyrkwinskeho zarjada a ze superintendentom cyrkwinskeho wobwoda wo wuskutkach planowanych cyrkwinskich strukturnych reformow na serbske cyrkwinske žiwjenje ...

Před krajnym sejmom w Drježdźanach je so wotměła 30.06.2020 manifestacija wobswětowych zwjazkow za zdźerženje wot wudobywanja brunicy wohroženych sakskich wsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz ...

Po wusadźenju zjawnych posedźenjow Serbskeho sejma wotmě so dnja 13.06. znowa prezencne posedźenje we Wojerecach ...

Serbska wučba dyrbi zawěsćena być za wšitkich šulerjow a za wšitke šulerki!

Serbski sejm wita, zo chce so nětkole tež Serbska rada při Sakskim krajnym sejmje za to zasadźeć, zo so w přichodnym šulskim lěće wutworitej dwě pjatej rjadowni na Serbskimaj wyšimaj šulomaj we Worklecach a Ralbicach ...

Sobotu, 29.02.2020 je so schadźował Serbski sejm w delnjołužiskim Huštanju (Wüstenhain) na žurli kofejownje Kśišowka ...

Nach einem arbeits-, aber auch erfolgreichen ersten Jahr der Arbeit der ersten frei gewählten Volksvertretung der Sorben/Wenden stellen sich Vertreter des Serbski Sejm am 20.02.2020 den Fragen der nationalen und internationalen Presse ...

Am Donnerstagabend versammelten sich im Gemeindezentrum in Nebelschütz rund 40 ...

18. januara 2020 schadźowaše so Serbski sejm na přeprošenje Kamjenskeho wyšeho měsćanosty w radnicy Lessingoweho města na zapadnej kromje serbskeho sydlenskeho ruma ...