Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2016

Iniciatiwa „Serbski sejm“ starosći so aktuelnych podawkow dla w Budyšinje a nochce tomu hižo mjelčeć ...

Z wječorom pod nadpismom „So na demokratiju zwažić: Serbski sejm - prěni parlament Serbow“ ma so přewrót na puću k serbskemu parlamentej poradźić ...

W ramiku Budyskich „Tydźenjow demokratije“ planuje iniciatiwa wotpowědne zarjadowanje ...

Junijske wuradźowanje prěnjeje klawsury so pokročuje ...

11. junija zetkachu so 15 sobustawow iniciatiwy ke klawsurje w Njebjelčicach. Mjez nimi běchu ...

11. junija zetka so iniciatiwa w Njebjelčicach ke klawsurje, zo by swoje zaměry wobrěčała a dalše konkretne kročele postajiła ...

Homepage našeje inciatiwy „Serbski sejm“ so dospołnje předźěła a wona startuje w cyle nowej formje ...

Iniciatiwa „Serbski sejm“ je nošerske towarstwo „Smy z.t.“ załožiła, kotrež budźe ju prawnisce zastupować. Z tym ...

Spočatk januarja smy podpěransku akciju z podpismowymi lisćinami załožili ...