Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

awgust 2022

Dźěło Serbskeho Sejma je w zmysle załožerjow; jednostronske spěchowanje a njewoprawnjene pawšalne wotpokazanje su tuž njezakonske.