Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

januar 2021

Na posedźenju Serbskeho sejma 23. januara wobjednchu wótpósłancy, sobuwojowarki, sobuwojowarjo a hosćo znowa wjele napjatych a wažnych temow ...

Po medijowej powěsći kritizuje Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kotrymž je nadal zapisane wotbagrowanje Miłoraza, a je tuž nětko tež solidarna z tymi, kiž nochcedźa Miłoraz spušćiś kaž tež z tymi, kiž chcedźa so póćeženjow bliskich wuhlowych jamow dla přesydlić ...

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotmeje so zaso online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje žada prawniski wuběrk Serbskeho sejma wotwobroćenje wot předewzaća, z postajenjom přetłóčić wulki sotrowski poměr ...