Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

měrc 2020

Sobotu, 29.02.2020 je so schadźował Serbski sejm w delnjołužiskim Huštanju (Wüstenhain) na žurli kofejownje Kśišowka ...