Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

junij 2018

Prawniski wuběrk Domowiny sebi 12. smažnika zastupjerjow serbskeje Rady starostow do Serbskeho domu w Budyšinje přeprosy, zo bychu prašenja hladajo na wólby do Serbskeho sejma stajili.