Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

meja 2016

11. junija zetka so iniciatiwa w Njebjelčicach ke klawsurje, zo by swoje zaměry wobrěčała a dalše konkretne kročele postajiła ...

Homepage našeje inciatiwy „Serbski sejm“ so dospołnje předźěła a wona startuje w cyle nowej formje ...

Iniciatiwa „Serbski sejm“ je nošerske towarstwo „Smy z.t.“ załožiła, kotrež budźe ju prawnisce zastupować. Z tym ...

Spočatk januarja smy podpěransku akciju z podpismowymi lisćinami załožili ...