Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbja w Sakskej kaž w Braniborskej maja demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Jeznaći skućićeljo su pola Kulowa cyłkownje štyri Chrystusowe křiže hrubje wobškodźili abo zawlekli ...

Posedźenje Serbskeho sejma na 08.10.2022 dyrbi bohužel chorosće dla wupadnyć.

Protyka

Currently there are no events.