Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbja w Sakskej kaž w Braniborskej maja demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

W ramiku programa LUSATIA GLOW zetkatej so Serbski sejm a Załožba Slavonic Europe dnja 29. septembra 2023 z wuchodo-belgiskim knježerstwom w Eupenje, Belgiskej a wopyta so Europski parlament w Brüsselu: Politiska misija Serbskeho parlamenta k zeznaću europskich modelow demokratiskeho samopostajenja we wobłuku kubłanskeje a kulturneje awtonomije. Městna su wobmjezowane, přizjewjenja su hač do 28. awgusta 2023 móžne.

Mjezynarodny prawizniski konsorcij namołwja němske knježerstwo k dialogej ze Serbskim sejmom po wotběžanym ultimatumje za prawa serbskeho ludu