Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Zmakanje seśi pódpěrarjow Serbskego Sejma

Źěłowa kupka Rady starostow, Towaristwa „Smy“ z. t. a Iniciatiwy za Serbski Sejm jo stwórtk 17. awgusta 2017 w Njebjelčicach wuraźowała. Głowna tema jo była zgłosenje zjawnostnego źěła. Zastupniki Rady starostow su chwalili wěcywuznate wuźěłanje informaciskich materialow, kenž se rozdźeliju w blišem casu na bergarjow, a prědne nacerjenje wólbnego pórěda we zmakanjach do togo.

Towaristwo „Smy“ jo pśed krotkim pla Załožby za serbski lud póžedanje na financielnu pódpěru pśigótowanja wólby do Serbskego Sejma stajiło.

Cłonki seśi pódpěrarjow Serbskego Sejma (wótlěwa): dr. Fryco Libo, Tomaš Čornak, dr. Měrćin Wałda, dr. Hartmut S. Leipner, Měrćin Krawc (bildka Měto Cerńa)

Slědk