Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Zmakanje Serbskego sejma z delegaciju Europskeje rady

Pśirada Ramikowego dogrona za šćit narodnych mjeńšynow Europskeje rady (FCNM) jo gano pśespytowała wót lěta 2001 k styrim razoju statkownosć šćita mjeńšynow w Němskej. K tomu su byli teke zastupniki Serbskego sejma kazane. Dnja 26.08.2021 su se zmakali z delegěrowanymi pśirady w Chóśebuzu. W rozgronje su zastupniki sejma rozkładli detaile rozpšawy, kótaruž su južo do togo zapódali. W njej pokazujo se kritiske glědanje na aktualne połoženje serbskego luda. Mjazy drugim jo se w njej huzwignuło notne zawjeźenje pšawow samo- a sobupóstajowanja serbskego luda, wósebnje kubłańskeje awtonomije, transparentneje kontrole budgetowych srědkow, sobupostajowanja pśi hudobywanju zemskich pókładow a pšawo na lichotnje wólene ludowe zastupnistwo. Zrownju su hugronili sejmowniki (m) ce (f) swójo žycenje,  skóro wjasć k tomu konkretne rozgrona ze zastupnikami kněžerstwow zwězka ako teke krajowu.

Slědk