Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wuzwólenje běžy

Kaž wjednik wólby wózjawijo, jo se pětk zachopiło rozpósłanje wuzwóleńskich pódłožkow na južo zapisane wólarki a zapisanych wólarjow. Ako se pla listoweje wólby cyni, dostanu wóni wólbny wopismo, głosowański cedlik a wobalki za slědkpósłanje. Na pśipołožonem pśipisku se dokradnje rozłožujo, kak maju se pódłožki wupołniś a slědkpósłaś. Pšašanja mógu se direktnje na wuzwóleński wuběrk stajaś:

tel.: 01522-6413652 (jano AB), faks: 032-228282248, E-mail: wolbny-wuberk.serbski-sejm@mailbox.org

Kóńc wuzwóleńskego casa jo dnja 03.11.2018 w 10 góźinach (dochad posty). Wólarki a wólarje mógu se hyšći až do 27.10.2018 registrěrowaś daś, na pśikład  online na www.serbski-sejm-2018.org.

Wjednik wólby pšosy za śišć a portowe košty wšyknych pódpěrarjow wó dary na darowańske konto.

Slědk