Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wólbne napominanje k huzwólenju Serbskego sejma, wózjawjone dnja 1. maja w Carnem Chołmcu

Hobrubjone z małym kulturnym programom na kšomje nalěśojskego swěźenja Krabatowego młyna w Carnem Chołmcu jo se dnja 1. maja 2018 swětosnje wózjawiło wólbne napominanje k huzwólenju Serbskego sejma, prědnego demokratiski legitiměrowanego ludowego zastupnistwa serbskego luda.

Pó huwitanju a zawódnych słowow šołty gmejny Njebjelčice/Nebelschütz, Tomaša Čornaka, ako zastupnika sejmoweje iniciatiwy, jo wólbny wjednik dr. Hagen Domaška pśecytał wólbne napominanje, w kótaremž su wólarki a wólarje pśepšosone, aby se dali zapisaś do wólarskego zapisa, a zjadnośenstwa se napominaju, aby pómjenowali kandidatki a kandidatow. Hušej togo jo wón hujasnił nejwěcej wóznamne rožkowe słupy listoweje wólby ze slědujucymi nejwažnjejšymi terminami:

  • Jadnotliwe wólbne naraźenja maju se zapódaś wót towaristwow a zajmowych kupkow: wótněta až do 13.08.2018 w 16:00 góźinach.
  • Póžedanje na zapisanje do wólarskego zapisa (postaliski z pśipołožonym formularom, emajlku, online formular abo ze zapiskom do lisćiny wólbnego huběrka): wótněta až do 27.10.2018,
  • rozpósłanje pódłožkow za listowu wólbu: wót 20.08.2018,
  • slědny źeń listoweje wólby a kóńc huzwóleńskego casa: 03.11.2018, w 10:00 góźinach (dochad listow)

„Ja pšosym wšykne casnikarske organy a medije, aby wózjawili wólbne napominanje a póžedański formular k zapisanju do wólarskego zapisa.“, jo se wólbny wjednik hobrośił na serbske a nimske medije.

Wjele hoglědarjow jo hužywało dobru góźbu, aby ned hupołnili póžedanje za zapisanje do wólarskego zapisa. W rozgronach a w tejerownosći pśidanem info-łopjenu „7-dypkowy plan k zmócnjenju serbskego zgromaźeństwa - Droga ku Serbskemu sejmoju“ su se informěrowali wó zawězanju do cełkownego procesa serbskego demokratiskego gibanja wó kulturnu a kubłańsku awtonomiju, kótarež co dojśpiś samopóstajowanje w nutśikownych nastupnosćach, kótarež pak njama zaměr teritorialneje awtonomije.

W młogich zarědowanjach, mjazy drugim z tśimi regionalnymi forami w Dolnej, srjejźnej a Górnej Łužycy, buźo se w pśiducych tyźenjach a mjasecach w hobłuku zjawnostneje kampanje wabiś za hobźělenje na wólbje za Serbski sejm ako wósobinski pśinosk kuždeje Serbowki a kuždego Serba, aby naš lud póstupował pó droze k nutśikownemu samopóstajenju.

Slědk