Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wólba 2. Serbskego sejma su se zachopili

12. maja jo se w Běłej Wóźe wót do togo pówołaneje wólbneje komisije napominanje k wuzwólowanjam do 2. Serbskego sejma wózjawiło.

Wólbnej komisiji pśisłušaju Siegfried Kühn ako wjednik wólbow, Marlis Piacec ako zastupnica ako teke Betina Kralowa, Anne Lindner, Domenico Gruhn a Norbert Šefrich.

Wót ned až do 16. januara 2025 mógu se wólaŕki a wólarje registrěrowaś. Kandiděrujuce mógu se až do 11. oktobra 2024 nominěrowaś. Wót togo casa se pśipósćelu pódłožki listowych wuzwólowanjow. Dnja 25. januara 2025 se pśewjeźo zjawne pśelicenje głosow. Dnja 8. februara 2025 buźo se 2. Serbski sejm konstituěrowaś.

Dalšne informacije, n.pś. k aktiwnemu a pasiwnemu wólbnemu pšawoju, mógu se namakaś w pśipołožonem flyerje. Ten wopśimjejo wušej togo registrěrowański formular. Alternatiwnje jo móžno, se online pód www.serbski-sejm-2024.de registrěrowaś ako teke do wólbnego pórěda póglědaś.

Wjasoły familijowy swěźeń a live koncert na pśedwjacorje stej pśewóźowałej wólbne napominanje.

Slědk