Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Swětocne powołanje Rady starostow

Dnja 28. januara wót 14:00 góźinow pśewjeźo se pśez iniciatiwnu kupku za Serbski sejm w groźe we Wórjejcach powołanje Rady starostow ako nadpartajowy symbol serbskego luda. Dotychměst jo se 14 zasłužbnych wósobinow zjawnego žywjenja z rědow serbskego luda ze wšych źělow Łužyce z krejza pódpěrarjow peticije wót iniciatiwy pšosyła a jo se zwólniwje hugroniła, z toś tym zastojnstwom pódeprěś natwarjenje dłujkodobnje žyweje serbskeje ciwilneje towarišnosći. Krejz kandidatow jo dalej wótwórjony. Wšykne serby su napominane, aby pómjenili dalšne wósobiny, kótarež by iniciatiwa pótom pópšosyła.

Slědk