Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Slědk glědanje na 3. Serbsku dabatu „Indigene, awtochtone, abo?“

Na dnja 20. měrca 2024 w Serbskem domje w Budyšynje se wótmětu diskusiju „Chto comy byś? Indigene, awtochtone abo něco druge?“ we wobłuku „Serbskeje debaty“ glědaju pśibytne zastupniki Serbskego sejma z měšanymi zacuśami slědk. Debata jo pokazała, až su w serbskem zgromaźeństwje rozdźělne pozicije k wužywanju pšawow z ILO 169 „Dojadnanja wó domorodnych a w rodach žywych ludow w njewótwisnych krajach“.

Sejmowy podiumowy wobźělnik Hajko Kozel pógódnośujo: „Je hyšći wjeliku pótrjebnosć wědy. Tak su lěpšyny ako pšawo na swójske kubłanišća, soburozsuźeńske pšawa nastupajucy zemske pókłady abo mócne a statkowne zwězkowe skjaržby akle mało znate a teke, až jo tšach pśed rizikami njewopšawnjony, dokulaž dojadnanje ga rowno zakazujo negatiwne wustatkowanja na druge pšawa. To nas pózbuźujo, našo wujasnjeńske źěło pókšacowaś a wabiś za wjelicne šanse za naš lud.“

Slězyna: ILO 169 wuźělujo wósebne pšawa na pś. za ludy, kótarež (b) wót kupkow ludnosći póchadaju, kenž su byli w kraju ... za cas zdobyśa abo kolonizacije abo póstajenja něntejšnych statnych granicow zasedlone a kenž, njeglědajucy na jich pšawnisku poziciju, někotare abo wšykne jich tradicionelne socialne, góspodaŕske, kulturne a politiske institucije wobchowanju. Mimo togo jo źinsajšne cuśe toś teje domorodneje pśisłušnosći zakładny kriterium.

Slědk