Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Skjaržba dla njefinancěrowanja Serbskego sejma hobtwarźona

Spěchowańske towaristwo SMY z.t. jo swóju skjaržbu pśeśiwo wótpokazanjeju spěchowanja běrowa za Serbski sejmy něnto hobšyrnje hobtwarźiło pśed zastojnstwowym sudnistwom.

Pśi tom se huwjeźo, až jo źěło Serbskego sejma jano doslědne zhopšawdnjenje dopóznaśow, kótarež jo statna Załožba za serbski lud hudobydnuła z pósudkow a źěłowych kupkow. Ze Serbskim sejmom pózwigujo se statkownosć srědkow za serbske huměłstwo, kulturu a rěc a wótpóraju se pśez pósuźowanja zwěsćone deficity demokratije; toś to lažy njepósrědnje w zmysle załožarjow załožby, ako w statnem dogronje wó załožbje se hugranja. Statne knězaŕstwo jo južo do lěta 1998 hobstarała pósudk pšawiznika za ludowe pšawo prof. Kotzura, załožba jo w lěśe 2010 zwołała źěłowu kupku „Zjadnośeństwo zjawnego pšawa“ pód wjednistwom Zwězkowego ministaŕstwa za nutśikowne. Huslědk jo był, až reprezentanca luda sama pśez jadno towaristwo njamóžo docynjaś ludo- a hustawo-pšawniskim hupominanjam. Togodla jo se ako minimalne rozwězanje załožyła załožba zjawnego pšawa. Ako se pak z tym njejsu dali deficity pópšawiś, jo źěłowa kupka w l. 2011 hobkšuśiła pśigódnosć zjadnośeństwa zjawnego pšawa ze swójskim parlamentom. Njejo-li take něco politiski žycone, ga jo wóna z raznosću pominała nuzne strukturelne reformy załožby a Domowiny. Wót l. 2011 jo se wó tom powědało, stało pak se až do huzwólenja Serbskego sejma 2018 a pótom nic njejo. Tomu huzwólenju pak jo Domowina hopytała zadoraś.

Pšawiznik Baumann-Hasske zastupujo SMY z.t. a jo hukazał: „Z togo źe rezultěrujo ten konflikt. Pó spěchowańskem nadawku statnego dogrona ma załožba winowatosć, we wěcy hobtwarźiś, cogodla wóna njoco źěło Serbskego sejma pódpěrowaś.“

Slědk