Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm zmaka se online na 22. pósejźenje

K tomu stej se dwě rumnosći zarědowałej. Chtož ma techniske problemy, se daś pšosym góźinu do pósejźenja přizjawijo pód telefonowem cysłom: 0178 - 1401694 (Hagen Domaška).

Pósejźenje jo zjawne a kuždy gósć změjo móžnosć, swóje nastupnonosći a naraźenja k wěsći daś. Wšykne su zasej k statkowanju za Serbski sejm lubje pśepšosone.

rum pósedźenja: http://posejzenje.serbskisejm.de
rum z pśestajenim: http://pselozk.serbskisejm.de

Slědk