Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm wita Domowinsku kursowu změnu k Miłorazej

„Wjaselimy se wjelgin, až Domowina w tóś tej nastupnosći něnto kurs Serbskego sejma pódpěruje! Z dojśpiteju zjadnosću w serbskem luźe rosćo naźeja, až se nam raźi, Miłoraz zeźaržaś ako teke wótnowjaś měr mjazy tymi, kenž kśě wóstaś, a tymi, kenž kśě wuśěgnuś. Toś pśepšosyjomy Domowinu, aby zgromadnje hobadowali, kak to dojśijomy“, tak Edith Pjenkowa/Penk, starstwowa prezidentka parlamenta Serbow, kótaraž juž lětźasetki dłujko pśeśiwo wótbagrowanju łužyskich jsow wójujo. Glědajucy na nowy rewěrowy koncept dodawa: „Zeźaržaś muse se jsy, ako teke serbska kulturna krajina, jagodowe lěsy a habitaty šćitanych družynow ako brjazkoweje/źiweje kokošy (Birkhuhn). Smy wuźěsone, až dej se to wšykno hoprowaś, ab njetrjebała se zapśěgnuś komandantura wójaŕskego zhucowanišća. Toś tomu handeloju musy se zadoraś!“

Slědk