Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm pomina moratorium znicenja

Ze „Studiju k rewiděrowanju rewěrowego koncepta 2021 – zwužytkowanje wósebneje pśestrěnje Miłoraz njejo energijogóspodaŕski trjebnje“ Nimskego instituta za góspodaŕske slěźenje z.t. jo se dalšny raz wót njewótwisnego boka rozkładł, až wugel pód Miłorazom se wěcej njetrjeba dla wótstupa z brunicy. Wěcowne połoženje k tomu jo mjaztym kradu jasne. Njeglědajucy to LEAG južo Miłoraz kusk pó kusku wóterga. Na kóńcu buźo spušćona pusćizna staś ako pomnik za toś ten tuchylu pśewjeźony akt bjezzmysłowego znicenja serbskeje kulturneje krajiny pśez LEAG.

Aby se njepśeměnliwe fakty dalej njetwórili, pomina Serbski sejm wót LEAG a politiki ned moratorium wótterganja.

Pśi tom njestajijo toś to pominanje to wobstojece Miłoraske pśesedleńske dogrono do pšašanja: Chtož jo swójo wótnamakanje dostał a co sebje na drugem městnje natwariś nowu domownju, ma to teke dale cyniś směś. Wšak buźo teke rekultiwěrowanje hyšći wjele lět njerěch a zogol w Miłorazu zawinowaś. Ale pśesedlenje njederbi a njesmě spalonu zemju, to groni znicone žywnosći zawóstajiś w dalej žywej jsy z perspektiwu za pśichod.

Slědk