Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm pśepšosujo wjednistwo Domowiny k dalšnym rozgronam bźez pśedwuměnjenjow, aby se skóńcnje šanse za demokratiske samsepóstajenje Serbow zapśimjeli

W lisće na pśedsedarja a zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny, Zwězk Łužyskich Serbow z.t. pśepšosujo Serbski sejm pśedsedaŕstwo Domowiny na dalšne rozgrona bźez pśedwuměnjenjow. „Smy w lisće hyšći raz k wěsći dali a wobkšuśili, až Serbski sejm njezastupijo do Domowiny. Mimo togo smy jasnje pokazali, až daniž diskusija wó zastupje daniž rozdźěle w měnjenjach njamógu pśicyna byś, nuznu wótworjonu a na fakty bazěrowanu diskusiju k fatalnej situaciji serbskego ludu w někotarych wažnych wobłukach, k nutśikownym a wenkownym pśicynam za to ako teke k wjele lubjecym móžnym rozwězanjam pśez samopóstajenje a samozastojanje dalej wótstarkowaś,“ jo groniła starstwowa prezidentka Serbskego Sejma, Edith Pjeńkowa a dodajo pśi tom: „Domowina njeby dejała dalej wuzamknjona byś wót sobustatkowanja na wjelikich politiskich wusměrjenjow nowego statnego dogrona.“

Slědk