Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm pódpěrujo šule, starjejšych, Domowinu a Serbsku radu pśi zawěsćenju serbskeje hucby za wšych ralbicańskich a worklecańskich huknikow

„Wjaselimy se wjelgin pśez rosćecy zajm na městnach w serbskich šulach a wócakujomy połnu pódpěru ze stron zastojnstwow, kenž to tež stawnje zasej ako swójski zaměr artikulěruju“, měni powědaŕka kubłańskego huběrka Serbskego sejma, Aneta Zahrodnikowa, a póśěgujo se pśi tom na pśecej hyšći hobstojece njejasnosći, lěc se tomu hutworjenjeju pśidatneju rědownjowu ze strony zastojnstwow pśigłosujo.

Hajko Kozel, powědaŕ huběrka hustawa a pšawo tomu doda: „Dokulaž stej toś tej hušej šuli jadnučkej w serbskej jědrowej kóńcynje zastojnstwowego zwězka »Pśi kłóštaŕskej wóźe«, kótarejž źiśam wótpowědujucy §2 sakskeje šulskeje kazni mamimorěcne šulske kubłanje pórucyjotej, by zakaz hutwórjenja rědownjowu było jasne zranjenje pšawa pśez zastojnstwa. Hušej togo by to aktualnu imedźowu kampanju sakskego kněžaŕstwa »Sorbisch? Na klar.« dopołnje ad absurdum wjedło. Z tym se my ako serbski lud na žeden pad njewótnamakajomy.“

Na februarskem hobradowanju jo Serbski sejm na zakłaźe toś teje problematiki swóje pominanje za awtonomiju w kubłańskich pšašanjach za serbski lud kaž tež pominanje za zwězkowym skjaržeńskim pšawom za Domowinu w Sakskej hobkšuśił, aby se teoretiski na papjerje stojace pšawa w trjebnem paźe tež praktiski statkownje pśez skjaržbu zwopšawdźili.

Slědk