Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm deklarěrujo indigenitu serbskego luda a hupomina te z tym zwisujuce pšawa

K pósejźenju Serbskego sejma dnja 12. junija 2021 buštej pó hobšyrnej diskusiji wó rozměrje a huformulěrowanju hobzamknjonej deklaracija k zwěsćenju indigenity serbskego luda a te z njeje resultěrujuce hužywanje pšawow.

W swětocnem akśe pśed pó serbskem wójowarju wó lichotnosć Janu Skali pómjenjonej źiśowni – zachadnosć, pśibytnosć a pśichod symbolěrujucy – jo pódpisała starstwowa prezidentka Edith Pjeńkowa deklaraciske hopismo. Toś te se něnto w kopiji pśipósćelo Mjazynarodnej źěłowej organizaciji Zjadnośonych narodow (ILO) ze sedłom w Genfje.

Slědk